Giao tiếp

Trò chuyện nhóm được tích hợp với

tất cả các mô-đun

Dùng thử miễn phí

 

 

   Trao đổi công việc với đồng nghiệp

  Công cụ giao tiếp mạnh mẽ

 

Theo dõi các cuộc thảo luận giữa quản lý và tất cả nhân viên các cấp

của công ty. Xem tổng quan về các chủ đề đang được thảo luận

và tất cả các tin nhắn mới trong nguồn cấp tin tức của mô đun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trò chuyện trực tiếp từ mọi nơi

Giữ các cuộc hội thoại mở trong các mô-đun khác.

 

 Chuyển cuộc trò chuyện của bạn trong cửa sổ mở để tiếp tục trò chuyện trong các mô-đun Odoo khác.

 

 

Tạo kênh và nhóm riêng tư

Bắt đầu thảo luận với các kênh công khai và cho phép nhân viên tham gia cuộc trò chuyện.  Tạo kênh riêng tư để mời một nhóm người được chọn.

     Gửi thông báo

Cách thông báo cá nhân hóa được thiết kế để giảm thiểu spam trong hộp thư đến đồng thời đảm bảo thông điệp quan trọng được thông qua. Chỉ định người nhận và thời gian nhận.

 

 

Tích hợp với tất cả các mô-đun

Theo dõi tất cả các hoạt động trong một cửa sổ

 

Theo dõi các cuộc thảo luận từ bất kỳ mô-đun nào trong nguồn cấp dữ liệu tin tức của bạn.

Tạo các nhóm công khai và riêng tư để mời người tham gia, cá nhân hóa hệ thống thông báo và thêm vào các tác vụ cụ thể để theo dõi tiến trình của tất cả các dự án.

 

 

 

 

Tích hợp hoàn chỉnh với ứng dụng Odoo 

 

Chi phí

Theo dõi chi phí và xuất hóa đơn theo lô chính xác nhất

Hàng tồn kho

Đồng bộ hóa mọi giao dịch với cổ phiếu để cập nhật định giá

Điểm bán hàng

Dễ dàng tạo hóa đơn từ giao dịch Điểm bán hàng sang Kế toán

Bán hàng

Tự động tạo các tác vụ dự án từ các đơn đặt hàng.

 

 

 

3
Triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng với Odoo