Bảo trì

Phần mềm bảo trì cho các nhà sản xuất hiện đại.

Dùng thử miễn phí

  

Tự động bảo trì để duy trì dây chuyền hoạt động.

 

Odoo tính toán số liệu thống kê tiêu chuẩn để giúp bạn lập kế hoạch bảo trì,

bao gồm thời gian trung bình hệ thống lỗi (MTBF), thời gian trung bình để sửa chữa (MTTR),

và dự kiến ngày lỗi tiếp theo, cho phép bạn tự động hóa quy trình đo lường và bảo trì.

 

 

Tổ chức các yêu cầu bảo trì

với chế độ xem kanban và lịch tuyệt vời.

 

Dễ dàng theo dõi tiến trình yêu cầu bảo trì bằng cách sử dụng chế độ xem kanban. Sử dụng lịch bảo trì để tổ chức và lên kế hoạch cho các hoạt động. Nhóm của bạn sẽ thích giao diện kéo và thả nhanh chóng , dễ dàng để tổ chức các yêu cầu bảo trì.

             

 

Tăng hiệu quả toàn bộ thiết bị nhờ hệ thống  bảo trì hiệu quả.

 

 

Bộ phận sản xuất có thể kích hoạt yêu cầu bảo trì trực tiếp từ bảng điều khiển làm việc.

Giao tiếp tốt hơn làm giảm thời gian chết và làm cho  sản xuất của bạn hiệu quả hơn.

 

 

 

 

Bảng điều khiển & Thống kê tối ưu hóa hiệu suất của bạn.

Sử dụng số liệu thống kê được tính toán tự động bao gồm MTBF và MTBR để điều chỉnh quy tắc bảo trì dự phòng của bạn và giảm nguy cơ hỏng thiết bị.

Theo dõi hiệu suất bằng cách sử dụng trang tổng quan.

       Tạo KPI tùy chỉnh chỉ trong vài cú nhấp chuột

    

                                             

 

 

 

3
Triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng với Odoo