Mô hình hệ thống Odoo

Mô hình hệ thống Odoo

Tự động hóa Marketting
Tự động hóa Marketting MORE
Theo dõi thông tin chi tiết.
Theo dõi thông tin chi tiết. MORE
Tạo các sự kiện trực tuyến trên trang web
Tạo các sự kiện trực tuyến trên... MORE
Thiết kế thư điện tử quảng cáo một cách dễ dàng
Thiết kế thư điện tử quảng cáo... MORE
Hoàn thành công việc của bạn
Hoàn thành công việc của bạn MORE
Odoo Groups
Odoo Groups MORE
Hardware
Hardware MORE
Điểm bán hàng thông minh
Điểm bán hàng thông minh MORE
Lập hóa đơn trực tuyến
Lập hóa đơn trực tuyến MORE
Quản lý bán hàng
Quản lý bán hàng MORE
Điểm bán lẻ
Điểm bán lẻ MORE
Chữ ký điện tử
Chữ ký điện tử MORE
Quản lý dự án
Quản lý dự án MORE
Kế toán
Kế toán MORE
Timesheet
Timesheet MORE
Quản lý khách hàng
Quản lý khách hàng MORE
Trợ giúp
Trợ giúp MORE
Bán hàng
Bán hàng MORE
Giao tiếp
Giao tiếp MORE
Chất lượng
Chất lượng MORE
3
Triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng với Odoo