Chất lượng

Quản lý chất lượng cho các nhà sản xuất hiện đại.

Dùng thử miễn phí

 

Điểm kiểm soát chất lượng

 

Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra chất lượng tại các hoạt động kiểm kê cụ thể (tiếp nhận và kiểm tra cuối cùng) hoặc các hoạt động sản xuất (kiểm tra trong quá trình). Thiết lập trong quá trình, cuối cùng, và nhận được kiểm tra dựa trên một kế hoạch kiểm soát chất lượng. Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt trong quá trình, cuối cùng và nhận thanh tra.Quản lý và theo dõi quá trình phê duyệt quy trình phê duyệt một phần sản xuất (PPAP). Cấu hình điều khiển quá trình thống kê của bạn (SPC). Đính kèm các quy trình phân tích hiệu ứng quá trình và phân tích hiệu ứng (PFMEA) cho các định tuyến.

      

 

 

      

Quản lý cảnh báo chất lượng với giao diện người dùng tuyệt vời.

 

Bạn sẽ yêu thích cách tổ chức các cảnh báo chất lượng trong giao diện kanban của Odoo. Kéo và thả cảnh báo để báo cáo tiến trình và sử dụng các chỉ báo trực quan để tập trung vào các cảnh báo quan trọng.

Sử dụng các tag để phân loại cảnh báo chất lượng và tạo quy tắc để tự động hóa cảnh báo hoặc hoạt động. Phân loại theo người nhận (thiết kế, nhà cung cấp, quy trình), theo người yêu cầu (khách hàng, dòng chính, dòng phụ), …

 

 

Tích hợp đầy đủ với phân hệ kho và sản xuất

 

 

Việc kiểm tra và cảnh báo chất lượng được tích hợp đầy đủ với các hoạt động sản xuất và kiểm kê của bạn.

Công nhân có thể kích hoạt cảnh báo chất lượng ngay từ bảng điều khiển trung tâm làm việc hoặc từ hoạt động kiểm kê.

Định tuyến sản phẩm đến các khu vực chất lượng chuyên dụng để thực hiện kiểm tra nâng cao.

 

 

Bảo trì tổng sản phẩm để cải thiện chất lượng.

 

 

Bộ phận sản xuất có thể kích hoạt cảnh báo chất lượng trực tiếp từ bảng điều khiển của trung tâm làm việc của họ. Khi bạn cập nhật yêu cầu, những người làm việc tại bộ phận sản xuấtsẽ nhận được thông tin trong thời gian thực.

Giao tiếp tốt hơn sẽ giảm thời gian sản xuất của bạn xuống và cải thiện hiệu quả nhóm của bạn.

   

 

 

 

 

3
Triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng với Odoo