Hoàn thành công việc của bạn

Dùng thử miễn phí

 

Danh sách việc cần làm

Hoàn thành công việc và mục tiêu dễ dàng hơn bao giờ hết.

 

Ứng dụng Notes của Odoo được thiết kế với danh sách việc cần làm  và ghi chú hiệu quả góp phần thúc đẩy năng suất làm việc của nhân viên. Nhân viên được cung cấp các công cụ phù hợp để chia sẻ ý tưởng và tài liệu

 

 

 

 

Nâng cao năng suất làm việc

Quản lý tốt hơn công việc và dự án của bạn.

 

Tạo danh sách việc cần làm trực tuyến theo định dạng bạn mong muốn. Với ứng dụng Notes, bạn có thể nhanh chóng tạo danh sách công việc cần làm, sắp xếp theo trình tự thời gian (hôm nay, tuần này, tháng này, ..), ưu tiên cho các công việc ngắn hạn bằng cách gán màu cụ thể cho các công việc cụ thể. Chế độ kanban cho bạn theo dõi một cách trực quan, đơn giản những gì cần phải thực hiện.

 

 

 

 

Cộng tác theo thời gian thực

Thu thập ý tưởng và chia sẻ ý tưởng với đồng nghiệp.

 

Viết biên bản cuộc họp dễ dàng, hiệu quả nhờ công cụ cộng tác theo thời gian thực. Những người tham dự cuộc họp sẽ đóng góp vào biên bản cuộc họp, chú thích, đính kèm tài liệu quan trọng hoặc thảo luận các ý tưởng về chủ đề liên  quan. Nhận xét của mỗi người được viết bằng một màu cụ thể, vậy thật đơn  giản và dễ dàng để xem ý kiến đóng góp của mỗi người.

 

 

 

 

3
Triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng với Odoo