Kế toán

Phần mềm kế toán hiệu quả

Làm nhiều hơn, trong thời gian ít hơn.

Dùng thử miễn phí

 

 

Các tính năng phổ biến của Module kế toán sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.

Đó là tất cả các công cụ tiết kiệm thời gian bạn cần để phát triển doanh nghiệp của mình

 

Đồng bộ hóa ngân hàng

Tự động đồng bộ hóa các báo cáo ngân hàng của bạn.

 

Lập hóa đơn

Tạo hóa đơn chuyên nghiệp, quản lý hóa đơn định kỳ và theo dõi các khoản cần thanh toán.

Quản lý hóa đơn & chi phí

Kiểm soát hóa đơn của nhà cung cấp, nhận dự báo về các hóa đơn trong tương lai để thanh toán.

 

   Dễ dàng đối chiếu số dư tài khoản

Tiết kiệm thời gian và tự động hóa 95% việc xác minh số dư với công cụ đối chiếu thông minh của chúng tôi.

 

 

Thanh toán nhanh hơn, dễ dàng hơn.

 

Lập hóa đơn điện tử và theo dõi tự động.Tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp và nhận thanh toán trực tuyến. Đơn giản , dễ dàng

 

Gửi thông báo thanh toán đến người mắc nợ chỉ trong vài cú nhấp chuột. Thiết lập đơn giản và tự động theo dõi để  thanh toán nhanh hơn.

 

Tự động tạo hóa đơn từ đơn đặt hàng, đơn  giao hàng hoặc căn cứ vào thời gian và nguyên vật liệu.

 

 

Báo cáo đẹp

Thiết kế báo cáo theo cách bạn thích.

 

Dễ dàng tạo báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo

lưu chuyển tiền tệ.

Lọc, chú thích và so sánh dữ liệu.

Sử dụng hệ thống báo cáo thông minh của doanh nghiệp.

 

 

 

 

Tích hợp với các ứng dụng khác

 

Bán hàng

Mua hàng

Hàng tồn kho

Điểm bán hàng

Lập hóa đơn cho mọi sản phẩm và dịch vụ một cách dễ dàng. Tiết liệm thời gian và chi phí

Nhận các thông tin có giá trị về nhà cung cấp dễ dàng và tiện lợi và thanh toán nhanh chóng

Kiểm soát hàng tồn kho và nhận dự đoán chính xác về mức độ hàng tồn kho trong quản lý

Dễ dàng tạo hóa đơn từ giao dịch, điểm bán hàng sang kế toán

 

 

 

 

3
Triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng với Odoo