Lập hóa đơn trực tuyến

 Quản lý hợp đồng, tạo hóa đơn định kỳ, timesheet.

Dùng thử miễn phí

 

Tạo hóa đơn từ báo giá một cách nhanh chóng

Hóa đơn được lập tự động dựa trên đơn đặt hàng, đơn giao hàng, hợp đồng, thời gian giao hàng,....

 

Dễ dàng tạo hóa đơn dựa trên các báo

giá đã gửi cho khách hàng.

Gửi hóa đơn trực tiếp cho khách hàng

 chỉ bằng một cú nhấp chuột

                    

Tự động gửi hóa đơn qua email dưới dạng

file đính kèm PDF hoặc in và gửi qua mail

 

Thanh toán nhanh hơn

       Thanh toán trực tuyến và tự động theo dõi.

 

Chấp nhận thanh toán trực tuyến qua Paypal, Ingenico, Buckaroo, Stripe, Authorize.net, Atos Worldline hoặc Adyen. Loại bỏ sự phiền phức khi gửi lời nhắc cho các khoản thanh toán trễ hoặc chưa thanh toán. Theo dõi tự động rất đơn giản để định cấu hình và giúp đơn giản hóa việc thanh toán để thực hiện thanh toán nhanh chóng và dễ dàng.

 

 

                 

 

Đơn giản hóa việc thanh toán

Theo dõi sao kê tài khoản ngân hàng, trạng thái hóa đơn

 

Sử dụng dashboard để theo dõi hóa đơn đã thanh toán và chưa thanh toán.

Tự động ghi lại tất cả giao dịch từ tài khoản ngân hàng bằng cách nhập và

điều chỉnh các bản sao kê ngân hàng.

 

Phân tích doanh thu

Truy cập dữ liệu để phân tích doanh thu.

 

Truy cập thông tin trực tiếp với trang tổng quan linh hoạt và có thể tùy chỉnh.

Tạo các tiêu chí riêng, phân tích hóa đơn theo sản phẩm, khách hàng, nhân viên bán hàng, ...

 

 

 

Tích hợp hoàn chỉnh với ứng dụng Odoo 

 

Kế toán

Bán hàng

          Mua hàng

Dự án

             

Ghi lại tất cả các hóa đơn và theo dõi các khoản thanh toán, quản lý dễ dàng

Lập hóa đơn cho mọi sản phẩm và dịch vụ một cách dễ dàng , thuận lợi 

Nhận các thông tin có giá trị về nhà cung cấp. Hỗ trợ mua hàng hiệu quả

Kích hoạt dự án  và từng bước hoàn thành công việc...

 
 
 
3
Triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng với Odoo