Quản lý và hoạch định nguồn sản xuất

Bảo trì + PLM + Chất lượng

Dùng thử miễn phí

 

Đổi mới quá trình sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

Lập kế hoạch chính xác dựa trên thời gian sản xuất thực tế.

Tất cả gói gọn trong một phần mềm

MRP, chất lượng, bảo trì và PLM được tích hợp đầy đủ.

Tính toán dựa theo thời gian thực

Hiển thị bảng tính, cảnh báo chất lượng trong quá trình sản xuất.

Tự động hóa cửa hàng

Ghi lại dữ liệu trong thời gian thực từ thiết bị của bạn bằng API.

 

 

Tích hợp tất cả những gì bạn cần trong một phần mềm duy nhất

 

Kỹ thuật

PLM

Hóa đơn nguyên vật liệu     

Phiên bản

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Kỹ thuật sản xuất   

Định tuyến

Bảng tính


Chất lượng

Điểm kiểm soát

Kiểm soát(SPC)

       Cảnh báo

 

 

         

 

 

 

Chế tạo

Lập kế hoạch

Bảng điều khiển

Lệnh sảnh xuất   


Bảo trì

Quản lý thiết bị

Yêu cầu bảo trì

 

 


Bảng điều khiển Workcentre

 

 

Theo dõi thời gian

Hiển thị Worksheets

           Đăng ký sản xuất

 

Tích hợp - kiểm tra chất lượng

Quy trình cảnh báo

Ghi lại - số sê-ri / số lô sản xuất

 

 

 

Tối ưu hóa kho thông qua các xác nhận chính xác.

Sử dụng quy định đặt hàng, quy định tồn kho tối thiểu hoặc kế hoạch sản xuất để tự động hóa các giao dịch mua hàng. Hãy để MRP tính toán mọi thứ cho bạn. Sử dụng định tuyến, giới hạn kiểu dữ liệu nhập vào bảng và thời gian thực để tối ưu hóa mức độ tồn kho, tránh thiếu hụt hàng.

 

 

 

 

 


 

                                        

    Mã barcode

Cho dù bạn sử dụng số lô, số sê-ri hoặc sản phẩm không xác định, bạn có thể sử dụng barcode để tăng mức độ hoạt động:

 Kiểm soát đầu vào

Chọn

Đóng gói

Đơn đặt hàng

...và hơn thế nữa!

 

 

 

Báo cáo và chỉ số đo lường hiệu quả công việc tuyệt vời

Đó là tất cả dữ liệu bạn cần trong tầm tay.

 

Kiểm soát năng suất nhờ báo cáo hiệu suất thiết bị toàn phần (OEE) theo thời gian thực và theo dõi 6 tổn thất lớn của TPM. Theo dõi chỉ số đo lường hiệu quả công việc như MTTR và MTBF. Tạo trang tổng quan tùy chỉnh để theo dõi hiệu suất trong thời gian thực.

Báo cáo mọi thứ từ chi phí đến truy xuất nguồn gốc, phân tích hiệu suất, OEE và hơn thế nữa giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn cho doanh nghiệp của mình.

 

 

 

3
Triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng với Odoo