PLM

Quản lý vòng đời sản phẩm cho

các công ty hiện đại.

Dùng thử miễn phí

 

Quản lý các thay đổi kỹ thuật trực tiếp

Bằng các tính năng truyền thông đa phương tiện.

 

Quản lý thay đổi kỹ thuật một cách hiệu quả nhờ trao đổi. Odoo PLM khai thác sức mạnh của mạng xã hội doanh nghiệp để giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn trên nhiều phòng ban. Mọi người chỉ theo dõi những gì họ cần, chấp thuận một cách đơn giản, các cuộc thảo luận dựa trên tài liệu được tập trung hóa và theo thời gian thực

.

      

 

Tích hợp quản lý tài liệu 

 

 

Chuyển thông tin sản xuất cùng  cảnh báo được kích hoạt trên trang tính hoặc bảng điều khiển trung tâm.

Đính kèm tài liệu của bạn trực tiếp vào BoM, các định tuyến hoặc bất kỳ nơi nào khác.

Dễ dàng quản lý nhiều phiên bản tài liệu của bạn. Odoo PLM rất dễ sử dụng.

 

Phiên bản thông minh với sự khác biệt và hợp nhất hiệu quả.

Hãy quên việc đồng bộ hóa EBoM và MBoM. Odoo căn chỉnh mọi phần trên cùng một tài liệu để bạn có thể theo dõi các thay đổi trên nhiều phiên bản một cách hiệu quả.

Với Odoo PLM, bạn có thể đồng thời làm việc trên một số phiên bản của cùng một BoM và chỉ áp dụng các khác biệt để quản lý thay đổi.

 

 

 

 

 

3
Triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng với Odoo